Skip to main content Skip to search

от todor8762

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу противозаконно определяни размери на държавни такси, първият от които е подаден днес…

Виж повече

ДДС в Румъния е 19 % от 1 януари 2017 г.

Планираното намаляване на стандартната ДДС ставка в Румъния от 20 % на 19% е факт от 1 януари 2017 г. Промените са част от „План за фискални облекчения в Румъния 2016-2020“. Данъчната реформа в северната ни съседка е в ход…

Виж повече

Топ тенденции в ERP решенията за 2017 г.

Тенденцията през последните години бизнесът да е все по-технолгично ориентиран и да използва за рационализиране и оптимизиране на дейността си различни ERP приложения няма как да не окаже влияние и върху темповете на развитие на този тип системи за управление…

Виж повече