Тенденцията през последните години бизнесът да е все по-технолгично ориентиран и да използва за рационализиране и оптимизиране на дейността си различни ERP приложения няма как да не окаже влияние и върху темповете на развитие на този тип системи за управление на ресурсите на предприятието.

Иновациите в сферата предоставят възможност за премахване на бариерите между бизнеса и клиента и са ориентирани в посока подобряване на начина, по който функционират компаниите. Кори Мур, консултант в Hitachi Solutions, очертава в статията си за us.hitachi-solutions.com основните тенденции в ERP за 2017 г.

1. Облачните услуги ще придобиват все по-голямо значение. За традиционните ERP системи, инсталиани на място в офис или търговски обект, компанията трябва да отдели ресурси за управление не само на данни, но и за осигуряване на сървъри, мрежи, хардуерна поддръжка и възстановяване след евентуални аварии. Облачните ERP решения от своя страна ще спестяват на потребителите разходите за „инфраструктура“, тъй като на практика единственото изискване за ползването им е постянна интернет връзка. Това също така ще позволи на предприятията по-голяма гъвкавст, а служителите ще имат достъп до важна информация от всяка точка. Резултатът – малките и средните фирми ще имат възможност да се възползват от всички предимства на ERP системите на цена, достъпна за техния бюджет.

2. Все повече и повече ERP решения. ERP системите са предназначени за осъществяване на специфични бизнес процеси. С увеличаването на облачните ERP решения компаниите ще могат лесно да интегрират облак-базирана ERP система с различни ресурси като CRM, софтуер за управление на разходите и други. Това, заедно с конкурентните цени, ще позволи на по-малки и средни предприятия да използват ефективно ERP системи.

3. Big Data прави анализа по-ефективен: Системите за обработка на големи обеми от данни позволяват на компаниите да правят анализи с по-голяма точност, отколкото когато и да било, за да се следят дискретни промени в тенденциите и поведението на клиентите в реално време и да ги използват за намиране на нови пазарни възможности. ERP системите ще трябва да отговорят на това предизвикателство

4. „Интернет на нещата“ ще продължи да се развива. Все повече обекти, не само в ежедневието, но и от производствения сектор – машини и оборудване, ще са с вграден софтуер, ще притежават сензорни и други технологии, които ще ги свързват в мрежа за предаване на данни от разстояние. Това ще даде възможност на производителите да получат достъп до информация, която ще им позволи да се направят подобрения и оптимизиране на веригата за доставки и развитието на производството в реално време. Как ще промени „Интернет на нещата“ работата на ERP системите? Ще се засили интеграцията им с производственото оборудване, за да се превърнат в софтуерни решения, управляващи всички аспекти от работата на една компания – от производството, през складовите наличности, доставките и продажбите, до финансите и счетоводството.

5. Динамични иновации. Разработчиците на ERP софтуер ще трябва да се съобразят с тенденцията технологиите да са все по-интуитивни и гъвкави, бързи и лесни за използване от потребители, които не са IT специалисти. Освен това интеграцията на социалните мрежи в ERP решенията се разраства и ще продължи да расте. Компаниите ще трябва да могат да анализират в реално време комуникацията си с аудиторията в социалните мрежи и да оптимизират дигиталния си маркетинг.

6. Изкуственият интелект бързо ще се превърне във важна част от функционалностите в една ERP система. Изкуствен интелект ще намали оперативните разходи и усилия при изпълнението на рутинни задачи, като например генериране на фактури и изпращане на поръчки за покупка. Това ще помогне на компаниите да насочат вниманието си към по-иновативни, креативни и аналитични задачи.

7. Повишаване на сигурността на ERP системите. Предизвикателствата за опазване от злонамерени посегателства на огромните обеми от данни, съхранявани в облак-базираните ERP решения, стават все по-големи. Доставчиците на услуги, свързани с разработката и поддръжката на ERP системите, ще трябва да предлагат първокласна защита на данни с усъвършенствани функции за сигурност и 24/7 поддръжка, тъй като всеки възникнал проблем ще трябва да бъде отстранен по-бързо, отколкото при традиционните ERP решения.