Планираното намаляване на стандартната ДДС ставка в Румъния от 20 % на 19% е факт от 1 януари 2017 г. Промените са част от „План за фискални облекчения в Румъния 2016-2020“.

Данъчната реформа в северната ни съседка е в ход от 2013 г., когато правителството въвежда преференциална ставка от 9% за хляба и хлебните изделия. Според разчетите тази мярка е довела до по-малко укрити данъци, по-високо потребление и е в подкрепа на хората с ниски доходи. Следващата стъпка е прилагане на редуцираната ставка и върху останалите храни. През юни  2015 г. ДДС върху храните, безалкохолните напитки и кетъринг услугите в Румъния от 24 % става 9 %, което води до значителен спад в цените и по-високо вътрешно потребление.

Част от новия фискален кодекс е и намаляването на общата ставка на ДДС от 24% на 20%, считано от 2016 г.

От 1 август 2016 г. е редуцирана данъчната ставка за ДДС върху селскостопанските продукти с 11 %, като по този начин облагането на всички аграрни продукти, включително семена, торове и агро услуги е изравнено с това на храните. Това е третото по ред понижаване на налога за малко повече от година.

Намаляването на ДДС за всички нехранителни продукти, включително алкохолни напитки и цигари до 19 % вероятно ще има по-нисък ефект върху цените и потреблението, но неговото влияние върху приходите на държавата ще бъде значително, прогнозират от онлайн изданието Romania Insider.