Все повече фирми използват Facebook, Google, Instagram да рекламират своя бизнес.
Без значение стойността на тази услуга, тя носи задължение за регистрация по ЗДДС.
При получаване на услуга от данъчно задължено лице с регистрация в Европейския съюз, ние сме длъжни да се регистрираме по ЗДДС до 7 дни преди датата на първата фактура.