От 01.01.2017 г. са налице промени, свързани с данъчните облекчения, които ще са приложими за годишното облагане на доходите от 2017 г.

Въведено е ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.
Кой може да се възползва от това? Всеки, който отговаря едновременно на следните условия:


1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. цялата сума на доходите от горната точка са получени по банков път;
3. и едновременно с това извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 % или над 80 % от доходите по т. 1;

Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.