Skip to main content Skip to search

Новини

Регистрация на фирма, с включени два месеца счетоводно обслужване

Регистрирайте фирма, чрез нашия правен отдел на цена от 119 лв + държавни такси и получете два месеца професионално счетоводно обслужване. Работим с клиенти от цялата страна. Не губете време, инвестирайте в своето бъдеще сега!

Виж повече

До края на януари ползваме 5% отстъпка за декларация онлайн

НАП напомня, при подаване на декларация от физически лица по електронен път до 31.01.2018 може да ползвате 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е  физическото лице да няма подлежащи…

Виж повече

Прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

От началото на годината влизат сила промени в Търговския закон по отношение на прехвърляне на търговско предриятие и дружествен дял. Това ще се случва след като „Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят…

Виж повече

Промени в ЗДДС от 2018 година

Намаля  се срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни. Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132. От 01.01.2018 г. всяко данъчно задължено лице с облагаем…

Виж повече

Какви промени ни очакват през 2018 год.?

През 2018 година минималната работна заплата за страната става 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващи се лица също става 510 лв. Увеличават се и минималните осигурителни прагове с 3,9 на сто.Запазва се размерът на максималния осигурителен доход на…

Виж повече

Нови данъчни облекчения

От 01.01.2017 г. са налице промени, свързани с данъчните облекчения, които ще са приложими за годишното облагане на доходите от 2017 г. Въведено е ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Кой може да се възползва от това? Всеки, който…

Виж повече

Какъв е срока за съхраняване на документите?

В какъв срок трябва да си съхряваме документи? Един от най-често задаваните въпроси от моите клиенти. Законът дава възможност счетоводната информация да се съхранява както на хартиен, така и/или на технически носител в дружеството със  следните срокове; ведомости за заплати…

Виж повече

Имаме ли право на данъчен кредит за наличните стоки преди ДДС регистрация

Всяко регистрирано лице по чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 , чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла…

Виж повече

Трудова книжка

За какво служи – тя е официален удостоверителен документ за вписване на обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника. Кога се предоставя на работодателя от работника – При постъпване на работа работникът е длъжен да предостави трудовата си книжка Работникът…

Виж повече

Нови банкови сметки за НАП – Сливен

НАП Сливен е с нови банкови сметки от 01.09.2017 год. Всички плащания на задължения за данъци и осигурителни вноски, на дружества и физически лица регистрирани на територията на НАП – Сливен трябва да бъдат по новите сметки.

Виж повече
  • 1
  • 2