Издава ли се касов бон при продажба на стоки и услуги чрез банкова карта?
Отговорът е „ДА“ – за тях също се издава касов бон.
Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрира и отчита извършените от него доставки или продажби в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.