През 2018 година минималната работна заплата за страната става 510 лв. Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващи се лица също става 510 лв. Увеличават се и минималните осигурителни прагове с 3,9 на сто.Запазва се размерът на максималния осигурителен доход на всички осигурени лица – 2600 лв. Депутатите определиха и минималният  месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители да стане 350 лева през 2018 г. Също минималното обезщетение за безработица се увеличава от 7,2 лева на 9 лева и се въвежда максимална граница на същото обезщетение от 74,29 лева.С приетия бюджет на ДОО се затяга и достъпът до обезщетения за безработица от следващата година. Право на обезщетение ще имат лицата, работили 12 месеца през последната година и половина, а не 9 месеца, какъвто беше досегашният ред. Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава от 340 до 380 лева