Skip to main content Skip to search

Данъци

Данъчни Консултации Бургас

Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони.
Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;

Данъчни Консултации Бургас

Попълване и подаване на данъчни декларации;
Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, нужни по  проверки и ревизии;
Данъчни консултации Бургас.

За повече информация пишете ни: