Skip to main content Skip to search

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване Бургас

Съставяне на годишен финансов отчет и всички необходими към тях приложения;

Годишно Счетоводно Приключване Бургас

Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели – НАП, НСИ, Търговски регистър.

годишно счетоводно приключване, гфо, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация

За повече информация пишете ни: