Skip to main content Skip to search

Archives for Новини

Трудова книжка

За какво служи – тя е официален удостоверителен документ за вписване на обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника. Кога се предоставя на работодателя от работника – При постъпване на работа работникът е длъжен да предостави трудовата си книжка Работникът…

Виж повече

Нови банкови сметки за НАП – Сливен

НАП Сливен е с нови банкови сметки от 01.09.2017 год. Всички плащания на задължения за данъци и осигурителни вноски, на дружества и физически лица регистрирани на територията на НАП – Сливен трябва да бъдат по новите сметки.

Виж повече

Реклама в социалните мрежи

Все повече фирми използват Facebook, Google, Instagram да рекламират своя бизнес. Без значение стойността на тази услуга, тя носи задължение за регистрация по ЗДДС. При получаване на услуга от данъчно задължено лице с регистрация в Европейския съюз, ние сме длъжни…

Виж повече

Начало на осигуряване

Кога трябва да стартира своето осигуряване собственикът на дружеството – самоосигуряващото се лице? Това е един от основните въпроси, стоящ пред всяка фирма. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или на възобновяване на дейността на дружеството. Накратко това…

Виж повече

Касов бон и продажби чрез ПОС терминал

Издава ли се касов бон при продажба на стоки и услуги чрез банкова карта? Отговорът е „ДА“ – за тях също се издава касов бон. Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице по ЗДДС да регистрира и отчита извършените от…

Виж повече

Авансов данък за второто тримесечие по ЗДДФЛ

До края на месец юли следва да се внесе авансовия данък за второто тримесечие на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или…

Виж повече

Нова електронна услуга в портала на НАП

В портала за е-услуги на НАП е достъпна нова електронна услуга за връчване на документи по електронен път – „Връчване на документи“. Чрез нея клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП….

Виж повече

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу противозаконно определяни размери на държавни такси, първият от които е подаден днес…

Виж повече

ДДС в Румъния е 19 % от 1 януари 2017 г.

Планираното намаляване на стандартната ДДС ставка в Румъния от 20 % на 19% е факт от 1 януари 2017 г. Промените са част от „План за фискални облекчения в Румъния 2016-2020“. Данъчната реформа в северната ни съседка е в ход…

Виж повече

Топ тенденции в ERP решенията за 2017 г.

Тенденцията през последните години бизнесът да е все по-технолгично ориентиран и да използва за рационализиране и оптимизиране на дейността си различни ERP приложения няма как да не окаже влияние и върху темповете на развитие на този тип системи за управление…

Виж повече