За какво служи – тя е официален удостоверителен документ за вписване на обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника.

Кога се предоставя на работодателя от работника – При постъпване на работа работникът е длъжен да предостави трудовата си книжка

Работникът постъпва за първи път на работа и няма трудова книжка – работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка.

Кой съхранява трудовата книжка – тя се съхранява от работника и той е длъжен длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.