НАП Сливен е с нови банкови сметки от 01.09.2017 год.
Всички плащания на задължения за данъци и осигурителни вноски, на дружества и физически лица регистрирани на територията на НАП – Сливен трябва да бъдат по новите сметки.