Skip to main content Skip to search

Доброволно уреждане на спорове

Доброволно уреждане на спорове

Изготвяне и провеждане на споразумения за доброволно уреждане на всякакви граждански спорове със съответното подписване на Доброволно споразумение за уреждането им.

Доброволно уреждане на спорове